Κληρονομάκης Ιωάννης   Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός

Γραφείο

Υπηρεσίες

Υπηρεσίες συμβούλου

Εξοπλισμός

Έργα - Μελέτες

Πελάτες

Σάμος

Γεωχωρικά δεδομένα

Χρήσιμα Links

Επικοινωνία

Αρχική σελίδα

English Language

Υ π η ρ ε σ ί ε ς

Γεωδαιτικοί δέκτες G.P.S. Γεωδαιτικοί σταθμοί Χωροβάτες Λογισμικό
Εξοπλισμός γραφείου Εξοπλισμός  βυθομετρήσεων Φωτογραμμετρικός   σταθμός

Το γραφείο διαθέτει:

Ηλεκτρονικούς υπολογιστές ενσωματωμένους σε τοπικό δίκτυο

 • Τέσσερεις σταθερούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές
 • Δύο φορητούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές (Laptop) Mitac Pentium III και Acer Aspire 1360

Εκτυπωτές

 • Εκτυπωτή Α3 και ρολού ( πλάτους 17 ιντσών ) ( Epson stylus 1520 )
 • Εκτυπωτή Α3 (Canon IP4000)
 • Εκτυπωτή Α4 ( Canon IP3300 )
 • Εκτυπωτή Α4 ( Canon i320 )

Σχεδιαστικά μηχανήματα (plotters)

 • Plotter A0 ( DesignJet 500plus της HP ) έγχρωμος
 • Plotter A0 ( BJ-W3000 της Canon ) έγχρωμος
 • Plotter A1 ( SummaJet της SummaGraphics ) μονόχρωμος

Φωτοαντιγραφικά - φωτοτυπικά μηχανήματα

 • Φωτοτυπικό μηχάνημα ρολού αμμωνίας 3 λαμπών.
 • Φωτοαντιγραφικό μηχάνημα Α3 και Α4 ( Toshiba 1550 ).
 • Scanner ScanJet 3400C
 • Fax Samsung SF335T inkjet