Κληρονομάκης Ιωάννης   Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός

Γραφείο

Υπηρεσίες

Υπηρεσίες συμβούλου

Εξοπλισμός

Έργα - Μελέτες

Πελάτες

Σάμος

Γεωχωρικά δεδομένα

Χρήσιμα Links

Επικοινωνία

Αρχική σελίδα

English Language

Υ π η ρ ε σ ί ε ς

Συνήθεις τοπογραφικές αποτυπώσεις Χαράξεις-οριοθετήσεις Πραγματογνωμοσύνες Επεξεργασία Αεροφωτογραφιών
Σχέδια πόλης - οικισμών Αιγιαλοί - παραλίες Βυθομετρήσεις-χάρτες βυθού Ανίχνευση-αποτύπωση ρηγμάτων-μικρομετακινήσ.
Μελέτες οδοποιΐας Αποτυπώσεις οδικού δικτύου Αποτυπώσεις as built   τεχνικών έργων Κτηματογραφικές αποτυπώσεις

Οι as built αποτυπώσεις διαφόρων ειδών κατασκευών αποτελούν ένα άλλο πεδίο το οποίο περιλαμβάνεται στους τομείς ενδιαφέροντος του γραφείου μας.

Οποτεδήποτε απαιτείται να ελεγχθεί, εάν μια οδογέφυρα συμφωνεί με την μελέτη οδοποιίας ως προς τη μηκοτομή ή την οριζοντιογραφία και γενικότερα όποτε μια κατασκευή απαιτείται να συγκριθεί σε υψηλή ακρίβεια με τη μελέτη της, το γραφείο μπορεί να παράσχει τις υπηρεσίες του.